46. doæi æe gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u èas u koji i ne sluti; rasjeæi æe ga i dodijeliti mu udes meðu nevjernicima."
Livros sugeridosJesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina