28. Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u peæ baca Bog tako odijeva, koliko li æe više vas, malovjerni!"
Livros sugeridos“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina