1. Cuvântul Domnului a fost către mine:

2. „Fiul omului, întoarce-ți fața către fiii lui Amón și profețește împotriva lor!

3. Spune fiilor lui Amón: «Ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa spune Domnul Dumnezeu: ‹Pentru că ați râs de sanctuarul meu când a fost profanat, de pământul lui Israél când a fost devastat și de casa lui Iúda când au fost duși în captivitate,

4. de aceea, iată, te dau în mâinile fiilor din răsărit, spre stăpânire, și ei își vor așeza taberele în tine și își vor pune locuințele în tine; îți vor mânca roadele și-ți vor bea laptele.

5. Voi da Rabá să fie o pășune pentru cămile și pe fiii lui Amón, o stână pentru turmă. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul›!»”.

6. Căci așa zice Domnul Dumnezeu: „Pentru că ai bătut din mâini și ai tropăit din picioare, pentru că te-ai bucurat cu tot disprețul în suflet pentru pământul lui Israél,

7. de aceea, iată, îmi întind mâna împotriva ta și te voi da spre jaf neamurilor, te voi șterge dintre popoare și te voi face să pieri dintre țări, te voi distruge și vei cunoaște că eu sunt Domnul”.

8. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că Moáb și Seír zic: «Iată, casa lui Iúda este ca toate neamurile!»,

9. de aceea, iată, eu voi deschide o parte a lui Moáb dinspre cetăți, dinspre capătul cetăților sale: Bet-Ieșimót, Maál-Meón și Chiriatáim,

10. [o deschid] pentru fiii răsăritului care sunt dincolo de fiii lui Amón, ca să le-o dau spre stăpânire, pentru ca să nu mai fie amintiți fiii lui Amón printre neamuri.

11. În Moáb voi face judecăți și vor cunoaște că eu sunt Domnul!”.

12. Așa spune Domnul Dumnezeu: „Pentru că Edóm a făcut răzbunare împotriva casei lui Iúda și pentru că s-au făcut vinovați și s-au răzbunat împotriva lor,

13. de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Îmi voi întinde mâna asupra lui Edóm și voi nimici din el om și animal; îl voi da pustiirii: de la Temán și până la Dedán vor cădea de sabie.

14. Voi pune să fie răzbunarea mea asupra lui Edóm prin mâna poporului meu, Israél. Ei vor face în Edóm după mânia mea și după furia mea și vor cunoaște răzbunarea mea»” – oracolul Domnului Dumnezeu.

15. Așa spune Domnul Dumnezeu: „Pentru că filisténii au făcut răzbunare și s-au răzbunat cu dispreț în suflet, ca să nimicească din dușmănie veșnică,

16. de aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, îmi voi întinde mâna împotriva filisténilor și-i voi nimici pe cei din Créta! Voi face să piară restul de pe coasta mării.

17. Voi face împotriva lor o răzbunare mare, cu mustrări furioase. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi arăta răzbunarea asupra lor»”.

“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina