1. Cuvântul Domnului a fost către mine:

2. „Fiul omului, spune-i conducătorului din Tir: Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ți-ai înălțat inima și ai zis: ‹Eu sunt un Dumnezeu și stau pe scaunul lui Dumnezeu în inima mărilor›, pe când tu ești om, și nu Dumnezeu, și-ți pui inima ca inima lui Dumnezeu,

3. iată, tu ești mai înțelept decât Daniél și nicio taină nu-ți este ascunsă!

4. Prin înțelepciunea ta și prin priceperea ta ți-ai făcut bogății, ai adunat aur și argint în vistieriile tale;

5. în marea ta înțelepciune și prin comerțul tău ți-ai înmulțit bogățiile și ți s-a înălțat inima din cauza bogățiilor tale».

6. De aceea, așa spune Domnul Dumnezeu: «Pentru că ți-ai pus inima ca inima lui Dumnezeu,

7. iată, îi voi aduce asupra ta pe străinii cei mai violenți dintre neamuri! Ei își vor scoate săbiile împotriva frumuseții înțelepciunii tale, vor profana splendoarea ta.

8. Te vor face să cobori în groapă și vei muri cum mor cei străpunși în inima mării.

9. Vei mai spune ‹Eu sunt un Dumnezeu› în fața celui care te va ucide? Tu ești un om, și nu un Dumnezeu, în mâna celui care te va străpunge.

10. Vei muri de moartea celor necircumciși, prin mâna străinilor. Căci eu am vorbit»” – oracolul Domnului Dumnezeu.

11. Cuvântul Domnului a fost către mine:

12. „Fiul omului, înalță o lamentaţiune pentru regele din Tir și spune-i: așa spune Domnul Dumnezeu: «Tu, care ești sigiliu, măsură, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe,

13. tu erai în Éden, grădina lui Dumnezeu; toate pietrele prețioase te acopereau: topaz, smarald, diamant de Tarșíș, crisolit, carbon, onix, iaspis, safir, rubin și aur. Lucrarea tamburinelor tale și a flautelor tale era pregătită în tine în ziua în care ai fost creat.

14. Erai uns ca un heruvim ocrotitor și te-am pus pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor de foc.

15. Erai desăvârșit pe căile tale din ziua în care ai fost creat până când s-a găsit nelegiuire în tine.

16. Prin mulțimea comerțului tău te-ai umplut de violență și ai păcătuit; te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te-am nimicit, heruvim ocrotitor, în mijlocul pietrelor de foc.

17. Ți s-a înălțat inima din cauza frumuseții tale, ți-ai ruinat înțelepciunea din cauza splendorii tale. Te-am aruncat la pământ și te-am pus înaintea regilor ca să te vadă.

18. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea comerțului tău ai profanat sanctuarele tale. Voi face să iasă un foc din mijlocul tău și te va devora; te voi pune să fii cenușă pe pământ înaintea celor care te văd.

19. Toți cei care te cunosc vor încremeni din cauza ta; ai devenit o oroare și nu vei mai exista niciodată»”.

20. Cuvântul Domnului a fost către mine:

21. „Fiul omului, întoarce-ți fața către Sidón și profețește împotriva lui!

22. Spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, sunt împotriva ta, Sidón! Voi fi glorificat în mijlocul tău. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi face judecăți în el și mă voi sfinți în el.

23. Voi trimite în el ciumă și sânge va fi pe străzile lui; vor cădea străpunși în mijlocul lui de sabia care va fi împotriva lui de jur împrejur. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

24. Atunci nu va mai fi pentru casa lui Israél [niciun] spin care să rănească și nici mărăcini care să chinuie printre toți cei care erau în jurul lor și-i disprețuiau. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu»”.

25. Așa spune Domnul Dumnezeu: „Când voi aduna casa lui Israél dintre popoarele unde a fost împrăștiată, mă voi sfinți în ei înaintea neamurilor; vor locui pe pământul pe care l-am dat slujitorului meu Iacób.

26. Vor locui în siguranță, vor construi case și vor planta vii. Da, vor locui în siguranță când voi face judecăți împotriva tuturor acelora care îi disprețuiau de jur împrejur. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor”.

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina