1. Atunci, un glas puternic a răsunat în urechea mea: „S-au apropiat pedepsele cetății; fiecare să aibă în mâna sa armele distrugerii!”.

2. Iată, șase oameni veneau de pe calea Porții Superioare, care se deschide spre nord, fiecare cu armele măcelului în mână; era un om în mijlocul lor, îmbrăcat în in, cu o călimară de scriitor la coapse. Au venit și au stat lângă altarul de bronz.

3. Gloria Dumnezeului lui Israél s-a ridicat de deasupra heruvimului deasupra căruia era spre pragul templului. A strigat către omul îmbrăcat în in care avea călimara de scriitor la coapse.

4. Domnul a zis către el: „Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalímului, și însemnează cu un tau frunțile oamenilor care suspină și murmură împotriva lucrurilor abominábile care se fac în [cetate]!

5. Iar celorlalți le-a zis, în auzul meu: „Treceți prin cetate în urma lui și loviți! Ochiul vostru să nu aibă milă și nu vă îndurați:

6. ucideți-i până la nimicire pe bătrân, pe tânăr, pe fecioară, pe prunci și pe femei; dar pe niciun om pe care este tau! Începeți de la sanctuar!”. Iar ei au început de la bătrânii care erau în fața templului.

7. Apoi le-a zis: „Întinați templul și umpleți curțile cu cei străpunși! Ieșiți!”. Ei au ieșit și au lovit prin cetate.

8. Când ei loveau, eu am rămas și am căzut la pământ și am strigat: „Ah, Doamne Dumnezeule, vei nimici tu oare tot restul lui Israél revărsându-ți mânia asupra Ierusalímului?”.

9. Dar el mi-a zis: „Nelegiuirea casei lui Israél și a lui Iúda este din ce în ce mai mare. Țara este plină de sânge, iar cetatea este plină de corupție. Căci ei spun: «Domnul a părăsit țara, nu este Domn care să vadă».

10. Nici ochiul meu nu va avea milă și nu mă voi îndura; voi face să cadă asupra capetelor lor faptele lor”.

11. Și, iată, omul îmbrăcat în in și cu călimara la coapse i-a întors cuvântul și i-a zis: „Am făcut ceea ce mi-ai poruncit”.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina