1. Cuvântul Domnului a fost către mine:

2. „Tu, fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: este sfârșitul pentru pământul lui Israél! Vine sfârșitul peste cele patru colțuri ale țării.

3. Acum, sfârșitul este asupra ta; voi trimite mânia mea asupra ta, te voi judeca după căile tale și voi pune împotriva ta toate lucrurile tale abominábile.

4. Ochiul meu nu va avea milă de tine și nu mă voi îndura, ci voi pune căile tale împotriva ta și lucrurile tale abominábile vor fi în mijlocul tău. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu”.

5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, rău, vine un rău!

6. Sfârșitul vine; vine sfârșitul! Sfârșitul este lângă tine; iată, a venit!

7. Vine dezastrul la tine, locuitor al țării. Vine timpul, se apropie ziua groazei, și nu a voioșiei pe munți.

8. Acum, îmi voi revărsa îndată furia mea asupra ta și-mi voi potoli mânia împotriva ta. Te voi judeca după căile tale și voi pune împotriva ta toate lucrurile tale abominábile.

9. Ochiul meu nu va avea milă de tine și nu mă voi îndura. Voi pune împotriva ta căile tale și vor fi lucrurile tale abominábile în mijlocul tău. Și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeu, sunt cel care lovește.

10. Iată ziua! Iat-o că vine! A sosit dezastrul. Înflorește toiagul, răsare mândria.

11. Violența se înalță ca toiag al nelegiuirii; nu mai e nimic din ei, nici din mulțimea lor, nici din bogățiile lor, nici din strălucirea din ei.

12. Vine timpul, se apropie ziua! Cel care cumpără să nu se bucure și cel care vinde să nu jelească. Căci [mânia] aprinsă este lângă toată mulțimea.

13. Căci cel care vinde nu se va întoarce la ceea ce a vândut, chiar dacă va mai trăi, întrucât viziunea nu se va întoarce la mulțime și nimeni nu-și va întări viața prin nelegiuirea sa.

14. Au sunat din trâmbiță și au pregătit totul, dar nu este nimeni care să meargă la luptă, căci [mânia] mea aprinsă este împotriva întregii mulțimi.

15. Sabia este afară, iar ciuma și foametea, în casă. Cel care este pe câmp va muri de sabie, iar pe cel care este în cetate îl vor devora foametea și ciuma.

16. Vor scăpa supraviețuitori, dar vor fi pe munți ca porumbeii văilor; toți suspină, fiecare pentru nelegiuirea sa.

17. Toate mâinile vor slăbi și toți genunchii vor umbla ca apa.

18. Se încing cu saci și-i acoperă teroarea. Toate fețele sunt acoperite de rușine și toate capetele, de chelie.

19. Argintul lor îl aruncă pe străzi și aurul lor a devenit murdărie. Argintul și aurul lor nu pot să-i salveze în ziua mâniei Domnului; sufletul nu și-l satură și măruntaiele nu și le umplu pentru că nelegiuirea lor a devenit o capcană.

20. Splendoarea veșmintelor lor au stabilit-o ca semeție și imaginile lucrurilor lor abominábile le-au făcut zei pentru ei. De aceea i-am făcut pentru ei murdărie.

21. I-am dat în mâinile străinilor spre pradă și celor nelegiuiți ai țării, spre jaf: ei îi vor profana.

22. Îmi voi întoarce fața de la ei, iar ei vor profana locul meu ascuns. Animalele feroce vor intra în el și-l vor profana.

23. Fă lanțuri, căci țara este plină de judecata [vărsătorilor] de sânge și cetatea este plină de violență.

24. Voi face să vină relele neamurilor și vor stăpâni casele lor. Voi face să înceteze mândria celor puternici și sanctuarele lor vor fi întinate.

25. Vine prăpădul. Vor căuta pace, dar nu va fi!

26. Vine dezastru peste dezastru și va fi zvon după zvon. Vor căuta viziunea de la profet, dar legea va pieri de la preot și sfatul, de la bătrâni.

27. Regele va jeli, căpetenia se va îmbrăca în dezolare, iar mâinile poporului țării vor tremura. Voi face cu ei după căile lor și-i voi judeca după judecățile lor. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul”.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina