1. Testvéreim, Urunk, a megdicsõült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok.

2. Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyûrûvel az ujján, és belép egy szegény is elnyûtt ruhában,

3. figyelmetek a pompás öltözékû felé fordul, és így szóltok hozzá: "Foglalj itt kényelmesen helyet." A szegénynek meg azt mondjátok: "Állj oda oldalra!" Vagy: "Ülj ide zsámolyomhoz!"

4. Nem volt részrehajló ítéletetek? Nem gonosz gondolatok alapján ítéltetek?

5. Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát az Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik õt szeretik?

6. Ti mégis lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok zsarnokoskodnak fölöttetek és hurcolnak benneteket a bíróság elé?

7. Hát nem õk gyalázzák meg azt a fönséges nevet, amely le van híva rátok?

8. Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: "Szeresd embertársadat, mint saját magadat", helyesen jártok el.

9. De ha a személyek között különbséget tesztek, bûnt követtek el, s a törvény, mint törvényszegõket, elmarasztal benneteket.

10. Aki minden törvényt megtart, egy ellen azonban vét, mindegyik ellen vét.

11. Mert aki azt mondja: "Ne törj házasságot!", azt is mondta: "Ne ölj!" Ha nem is törsz házasságot, de ölsz, törvényszegõvé válsz.

12. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek.

13. Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom gyõzelmet arat az ítélet fölött.

14. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite?

15. Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka,

16. és egyiketek így szólna hozzá: "Menj békében, melegedj, és lakjál jól!", de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna?

17. Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog.

18. Azt is mondhatja valaki: "Neked hited van, nekem meg tetteim." Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet.

19. Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek.

20. Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddõ?

21. Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra?

22. Láthatod, hogy hite mûködött tetteiben és tettei tették teljessé a hitét.

23. Így teljesült az Írás szava: "Ábrahám hitt az Istennek, ez megigazulására vált" és: "Az Isten barátjának" nevezték.

24. Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában.

25. Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e meg, amikor menedéket adott a hírszerzõknek, s aztán más úton engedte õket tovább?

26. Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.

“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina