1. Karoljátok fel a hitben gyengét, anélkül, hogy felfogását elítélnétek.

2. Némelyik azt hiszi, hogy mindenfélét ehet, az aggályos azonban csak zöldségfélével táplálkozik.

3. Aki eszik, ne nézze le azt, aki nem eszik. Aki meg nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik. Hiszen Isten azért a magáénak tekinti.

4. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött bíráskodol? Saját ura elõtt áll, vagy bukik. De állni fog, mert elég hatalmas az Isten, hogy fenntartsa.

5. Van, aki különbséget tesz a napok között, a másik meg minden napot jónak tart. Kövesse mindegyik a meggyõzõdését.

6. Aki tekintettel van a napokra, az Úrért teszi, aki meg eszik, az Úrra való tekintettel eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki viszont nem eszik, az Úrra való tekintettel nem eszik, és õ is hálát ad az Istennek.

7. Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának.

8. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.

9. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak, élõnek ura legyen.

10. Miért ítéled el tehát testvéredet vagy miért nézed le embertársadat? Hiszen mindnyájan Isten ítélõszéke elé jutunk.

11. Ezt mondja az Írás: Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr -, elõttem meghajlik minden térd, s minden nyelv magasztalja az Istent.

12. Tehát mindegyikünk magáról ad számot Istennek.

13. Ezért többé ne ítélkezzünk egymás fölött, inkább legyetek azon, hogy a testvér miattatok ne ütközzék meg s ne botránkozzék.

14. Tudom, s meg vagyok róla gyõzõdve Urunk Jézusban, hogy magától semmi sem tisztátalan, csak annak, aki tisztátalannak tartja.

15. De ha testvéred elszomorodik az ételed miatt, nem jársz el a szeretet szellemében. Ne okozd ételeddel annak vesztét, akiért Krisztus meghalt.

16. Ne engedjétek tehát ócsárolni szabadságotokat.

17. Hiszen az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.

18. Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten elõtt, és rokonszenves az embereknek.

19. Ezért arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál.

20. Étel miatt ne rontsd le Isten mûvét. Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki botrányt okozva eszik.

21. Jobb, ha nem eszel húst, nem iszol bort, és egyebet sem teszel, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik vagy meginog.

22. Meggyõzõdésedet tartsd meg magadnak Isten elõtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart.

23. Akinek azonban kétsége támad, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert nem járt el jóhiszemûen. Ami nem meggyõzõdésbõl fakad, az mind bûn.

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina