1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "Az elsõ hónap elsõ napján állítsd fel a találkozás sátorának hajlékát,

3. helyezd bele a bizonyság ládáját és akaszd a függönyt a láda elé.

4. Vidd be az asztalt, és helyezd rá a kitett kenyereket. Vidd be a mécstartót, és tedd rá a mécseseket.

5. Az arany illatoltárt állítsd a bizonyság ládája elé, és akaszd a függönyt a hajlék bejáratára.

6. Állítsd az égõáldozat oltárát a találkozás sátorának bejárata elé,

7. a medencét pedig a találkozás sátra és az oltár közé, és önts bele vizet.

8. Jelöld ki körül az elõudvart, és akaszd fel a függönyt az elõudvar kapujára.

9. Azután vedd a kenetet és szenteld fel a hajlékot mindennel, ami benne van. Szenteld fel minden felszerelésével együtt, hogy szent legyen.

10. Kend fel az égõáldozat oltárát és minden felszerelését. Szenteld fel az oltárt, hogy nagyon szent legyen.

11. Kend fel és szenteld fel a medencét és az állványát.

12. Azután vezesd Áront és fiait a találkozás sátorának bejáratához, hogy mossák le magukat vízzel.

13. Add rá Áronra a szent ruhákat, kend fel és szenteld fel, hogy mint pap szolgáljon nekem.

14. Aztán hívd a fiait, add rájuk ruháikat

15. és kend fel õket, ahogy atyjukat felkented, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Ez a felkenés adja nekik a papi tisztséget minden idõre, nemzedékrõl nemzedékre."

16. Mózes úgy járt el, ahogy az Úr megparancsolta neki, mindenben azt követte.

17. A második év elsõ hónapjában, a hónap elsõ napján állították fel a hajlékot.

18. Mózes maga állította fel a hajlékot. Elhelyezte a talapzatokat, azokra állította a deszkákat, összeillesztette az eresztékeket és felállította az oszlopokat.

19. Azután a hajlékra ráterítette a vásznat, arra ráhelyezte a sátor felsõ takaróját, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

20. Azután vette a bizonyságot, beletette a ládába, beledugta a ládába a rudakat, és a ládára ráhelyezte a kiengesztelõdés tábláját.

21. Azután bevitte a ládát a hajlékba, felakasztotta a belsõ függönyt, hogy takarja el a bizonyság ládáját, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

22. Az asztalt a találkozás sátorának északi oldalára állította a függönyön kívül,

23. s ráhelyezte a kitett kenyereket az Úr elé, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

24. Bevitte a mécstartót a találkozás sátrába, a hajlék déli oldalába, az asztallal szembe,

25. s rátette a mécseket az Úr elõtt, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

26. Betette az aranyoltárt a találkozás sátorába, a függöny elé,

27. s meggyújtotta rajta az illatáldozatot, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

28. Végül a hajlék bejáratára akasztotta a függönyt.

29. Az égõáldozat oltárát a találkozás sátorának bejárata elõtt állította fel, s bemutatott rajta égõ- és ételáldozatot, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

30. A medencét a találkozás sátora és az oltár közé helyezte és vizet öntött bele mosakodásra.

31. Áron és fiai abban mosták meg kezüket és lábukat.

32. Valahányszor bementek a találkozás sátorába vagy az oltárhoz léptek, elõbb megmosakodtak, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

33. Elkészítette az elõudvart a hajlék és az oltár körül és felfüggesztette a függönyt az elõudvar bejáratára. Így fejezte be Mózes a munkát.

34. Akkor felhõ borította be a találkozás sátorát és az Úr dicsõsége betöltötte a hajlékot.

35. Mózes nem léphetett be a találkozás sátorába, mivel a felhõ behatolt oda és az Úr dicsõsége betöltötte a hajlékot.

36. Amikor aztán a felhõ a hajlékról felemelkedett, Izrael fiai tovább indultak vándorlásukon.

37. Ha nem emelkedett föl, akkor nem indultak el addig a napig, amíg fel nem emelkedett.

38. Az Úr felhõje napközben a hajlék fölött lebegett, éjjel azonban tûz volt benne egész Izrael szeme láttára egész vándorlásuk idején.

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina