1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "Szentelj nekem minden elsõszülöttet. Ami Izraelben anyja méhét megnyitja - akár ember, akár állat -, az mind az enyém."

3. Mózes így beszélt a néphez: "Emlékezzetek meg errõl a napról, amelyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgaság házából. Az Úr erõs kézzel hozott ki onnan benneteket. Ezért nem ehettek semmiféle kovászosat.

4. Ma, Abib hónapban jöttetek ki.

5. Ha majd az Úr bevezet a kánaániak, a hetiták, az amoriták, a hivviták és a jebuziták földjére, amelyrõl megesküdött atyáidnak, hogy neked adja, s amely tejjel-mézzel folyik, ott is meg kell tartanod ebben a hónapban ezt a szertartást.

6. Hét napig kovásztalant kell enned. A hetedik napon az Úr tiszteletére ünnepi összejövetelt kell tartanod.

7. Ezen a hét napon csak kovásztalant egyél, ne is találjanak nálad semmiféle kovászosat. Egész területeden ne lássanak nálad kovászos kenyeret.

8. Ezen a napon ilyen magyarázatot adj fiaidnak: ez annak emlékére van, amit az Úr értem tett, amikor kihozott Egyiptomból.

9. Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy mint egy emlékeztetõ jegy a homlokodon, hogy az Úr törvénye mindig ajkadon legyen. Az Úr ugyanis erõs kézzel hozott ki Egyiptomból,

10. ezért kell neked ezt az elõírást évrõl évre meghatározott idõben megtartanod.

11. Ha majd az Úr bevezet a kánaániak földjére, és neked adja azt, amelyet esküvel megígért neked és atyáidnak,

12. akkor majd szenteld mindazt az Úrnak, ami az anyja méhét megnyitja. Az állatok elsõszülöttei közül is a hímnemû az Úré.

13. Minden szamárnak az elsõszülöttét egy báránnyal kell megváltanod. Ha nem váltod meg, törd el a nyakát. Az emberek elsõszülöttét, ha fiú, meg kell váltanod.

14. Ha fiad a jövõben megkérdezi, hogy ez miért van, ezt feleld neki: az Úr erõs kézzel hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából.

15. Mert amikor a fáraó makacsul ellenállt, és nem bocsátott el bennünket, az Úr megölt minden elsõszülöttet Egyiptomban, az emberekét is, az állatokét is. Azért szentelem az Úrnak mind, ami anyja méhét megnyitja, ha az hímnemû. Ezért váltom meg fiaim közül is az elsõszülöttet.

16. Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy egy emlékeztetõ jegy a homlokodon, hogy az Úr erõs kézzel hozott ki minket Egyiptomból."

17. Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok földjén át vezette õket, jóllehet az lett volna a rövidebb. Isten arra gondolt, hogy a nép megbánhatja, ha háborút kell kezdenie, és visszatér Egyiptomba.

18. Ezért a Sás-tenger menti pusztán vezetõ útra terelte õket. Izrael fiai jól fölfegyverkezve vonultak ki Egyiptomból.

19. Mózes József csontjait is magával vitte. Õ ugyanis megeskette Izrael fiait: "Ha Isten egyszer kegyesen hazavezet, akkor az én csontjaimat is vigyétek el innét magatokkal."

20. Így indultak el Szukkotból, és a pusztaság szélén, Etamban táboroztak le.

21. Az Úr nappal felhõoszlopban haladt elõttük, hogy mutassa az utat, éjjel pedig tûzoszlopban, hogy világítson nekik. Így éjjel-nappal vonulhattak.

22. Nappal sohasem tûnt el a felhõoszlop a nép elõl, s éjjel sem a tûzoszlop.

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina