1. A szentélyben való szolgálathoz a díszes ruhákat kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálták. Elkészítették a ruhákat Áron számára, ahogy az Úr Mózes által megparancsolta.

2. Az efodot aranyból, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálta.

3. Az aranylemezt vékonyra nyújtották, szálakra vágták, hogy mûszövéssel be lehessen dolgozni a kék és vörös bíborba, a karmazsinba és a lenvászonba.

4. Két összeillesztett vállpántot csináltak, s a két végükön összevarrták õket.

5. A kötõszalag, amely a rögzítésre szolgált, vele egy darabból volt, s ugyancsak aranyból, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból készült, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

6. Kicsiszolták a karneolköveket és aranyfoglalatba tették. Ezekbe pecsétmetszõ írással Izrael fiainak a nevei voltak bevésve.

7. Mint Izrael fiaira emlékeztetõ köveket rakta rá õket az efod vállpántjára, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

8. A melltáskát úgy készítette el, mint az efodot: mûszövéssel, aranyból, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból.

9. A melltáskát négyszögletesre, kétrétûre csinálta, hosszúsága egy arasz, szélessége is egy arasz volt és kétrétû.

10. Négy sor drágakövet rakott rá: az elsõ sorba karneolt, topázt és smaragdot

11. a második sorba rubint, zafírt és jáspist;

12. a harmadik sorba jácintot, achátot és ametisztet;

13. a negyedik sorba krizolitot, karneolt és ónixot. Aranyfoglalatba voltak betéve.

14. Izrael fiai tizenkét nevének megfelelõen tizenkét darab volt. A pecsétmetszõ írásával mindegyikbe bele volt vésve a tizenkét törzs egyike sorrend szerint.

15. Azután a melltáskára ráerõsítette a színaranyból készült sodrott láncocskát.

16. Majd csinált két aranyhorgocskát meg két aranykarikát, és a két karikát megerõsítették a melltáska két szélén.

17. A két aranyláncocskát a két karikára erõsítették, amelyek a melltáska két szélén voltak.

18. A láncocska másik végét a két horgocskára erõsítették, ezeket pedig az efod két vállpántjának elejére.

19. Még két másik aranykarikát is csináltak, s ezeket a melltáska két alsó végére erõsítették, az efod felé nézõ szélére.

20. Azután még két aranykarikát készítettek, ezeket az efod két vállpántjára erõsítették, elöl, lent a találkozásuknál, az efod kötése fölött.

21. A melltáska karikáit kék bíborzsineg segítségével hozzákötötték az efod karikáihoz, úgyhogy az efod kötése fölött feküdt, és a melltáska nem csúszhatott le az efodról, ahogy azt az Úr Mózesnek megparancsolta.

22. Megcsinálták a felsõ köntöst az efodhoz kék bíborból, mûszövéssel.

23. A köntös közepén levõ nyílás olyan volt, mint a páncéling nyílása. A nyakkivágás körül szegélyt varrtak, hogy be ne szakadjon.

24. A köntös alsó szegélyére kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból gránátalmákat hímeztek.

25. Azután csináltak tiszta aranycsengettyûket, körös-körül a gránátalmák közé illesztették a köntös szegélyére,

26. úgy, hogy a köntös szegélyén körös-körül egy gránátalma és egy csengettyû váltakozott. Így kellett a szolgálathoz felöltöznie, ahogy az Úr Mózesnek elõírta.

27. Ezután megcsinálták a köntösöket finom lenvászonból Áron és fiai számára,

28. továbbá a fejkendõt finom lenbõl, a papi sapkákat finom lenbõl, a nadrágot finom lenvászonból,

29. és az övet kék és vörös bíborból és karmazsinból; mûvészi hímzéssel, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

30. A homlokdíszt, a szent diadémot tiszta aranyból csinálták és pecsétírással belevésték: az Úr fölszenteltje.

31. Kék bíborzsineget erõsítettek rá, s azzal kötötték a fejkendõre, ahogy az Úr parancsolta.

32. Így végeztek el minden munkát a találkozás sátoránál. Izrael fiai mindenben úgy jártak el, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

33. Ezután elvitték Mózeshez a hajlékot, a sátrat minden felszerelésével, kampóival, deszkáival, reteszeivel, oszlopaival és talpaival,

34. továbbá a vörösre festett báránybõr takarót, a bõr felsõ takarót, a belsõ függönyt,

35. a bizonyság ládáját, hordozórúdjaival és az engesztelés táblájával,

36. az asztalt minden felszerelésével és a kitett kenyerekkel,

37. a tiszta aranyból készült mécstartót a mécsesekkel, amelyeket sorban felraktak, továbbá minden kellékét, a világításhoz való olajat,

38. valamint az aranyoltárt, a kenetet, a jószagú illatszert, a sátor bejáratának függönyét,

39. a bronzoltárt a ráccsal, hordozórúdjait és felszerelését, a medencét és állványát,

40. az udvar függönyeit és oszlopait a talpakkal, a cövekeket, a találkozás sátorának szolgálatához szükséges minden eszközt,

41. a díszes ruhákat a szentélyben való szolgálathoz, Áron papnak és fiainak a ruháit a papi szolgálathoz.

42. Ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek, Izrael fiai úgy végeztek el minden munkát.

43. Amikor Mózes megnézte az egész munkát, látta, hogy mindent úgy csináltak, ahogy az Úr megparancsolta. Mózes megáldotta õket.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina