Löydetty 595 Tulokset: nektek

 • a Kolosszében élõ szent és hívõ testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentõl [és Urunktól, Jézus Krisztustól]! (Kolosszeieknek írt levél 1, 2)

 • Nektek is, akik azelõtt idegenek és ellenséges érzületûek voltatok gonosz tetteitek következtében, (Kolosszeieknek írt levél 1, 21)

 • most nektek is megszerezte a kiengesztelõdést halandó testében a halál árán, hogy szentté, szeplõtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteket színe elõtt. (Kolosszeieknek írt levél 1, 22)

 • Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. (Kolosszeieknek írt levél 3, 13)

 • Gazdák, adjátok meg szolgáitoknak, ami jogos és méltányos. Gondoljátok meg, nektek is van Uratok a mennyben. (Kolosszeieknek írt levél 4, 1)

 • Helyzetemrõl a kedves testvér, hû szolga és munkatárs az Úrban, Tichikusz majd beszámol nektek. (Kolosszeieknek írt levél 4, 7)

 • Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn. Kegyelem nektek és békesség! (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 1, 1)

 • Jóllehet elõzõleg Filippiben szenvedés és bántalom ért bennünket, amint tudjátok, mégis - bízva Istenünkben - vállalni mertük, hogy hirdetjük nektek az Isten evangéliumát, a sok nehézség ellenére is. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 2)

 • Annyira közel álltatok szívünkhöz, hogy nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk benneteket! (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 8)

 • Emlékezhettek, testvérek, fáradozásunkra és kemény munkánkra. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkinek se legyünk terhére. Így hirdettük nektek az Isten evangéliumát. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 9)

 • Már amikor körötökben voltunk, megmondtuk nektek elõre, hogy megpróbáltatás vár ránk. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 3, 4)

 • Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 4, 2)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina