Löydetty 595 Tulokset: nektek

 • Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nemcsak hogy megkezdtétek a gyûjtést, hanem õszinte szándékotokat is megmutattátok. (Korintusiaknak írt II. levél 8, 10)

 • Most az õ szükségüket a ti bõségetek enyhíti, hogy majd az õ bõségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítõdjenek. (Korintusiaknak írt II. levél 8, 14)

 • Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bõven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bõven ellátva készen legyetek minden jótettre. (Korintusiaknak írt II. levél 9, 8)

 • hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt. (Korintusiaknak írt II. levél 9, 11)

 • Más egyházakat fosztottam ki, amikor tõlük támogatást fogadtam el, csak hogy nektek szolgálhassak. (Korintusiaknak írt II. levél 11, 8)

 • Másodszori ottlétemkor már megmondtam azoknak, akik vétkeztek és a többieknek is, s most távollétemben újra elõre kijelentem: Ha ismét elmegyek, nem kegyelmezek nektek. (Korintusiaknak írt II. levél 13, 2)

 • Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentõl és Urunktól, Jézus Krisztustól, (Galatáknak írt levél 1, 3)

 • De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! (Galatáknak írt levél 1, 8)

 • Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tõlünk hallottatok, átkozott legyen! (Galatáknak írt levél 1, 9)

 • Aki tehát a Lelket adja nektek, és csodákat mûvel köztetek, törvény szerinti tetteket hajt végre, vagy a hitet fogadja el? (Galatáknak írt levél 3, 5)

 • Hiszen tudjátok, hogy elõször beteg testtel hirdettem nektek az evangéliumot, (Galatáknak írt levél 4, 13)

 • Vajon ellenségetek lettem azzal, hogy igazat mondtam nektek? (Galatáknak írt levél 4, 16)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina