Löydetty 595 Tulokset: nektek

 • De az Úr így szólt Mózeshez: "Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égbõl. A nép menjen ki, és gyûjtsön magának egy napra valót belõle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el. (Kivonulás könyve 16, 4)

 • Mózes azután így folytatta: "Ma este az Úr húst ad nektek enni és holnap reggel kenyeret, hogy jóllakjatok. Az Úr ugyanis hallja, hogy ellene zúgolódtok. Mi vagyunk mi? Zúgolódástok nem ellenünk irányul, hanem az Úr ellen." (Kivonulás könyve 16, 8)

 • Izrael fiai észrevették és kérdezték egymást: mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk: "Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni. (Kivonulás könyve 16, 15)

 • Lássátok meg, hogy az Úr adta nektek a szombatot, ezért juttat nektek a hatodik napon két napra való eledelt. A hetedik nap maradjon mindenki otthon és senki se hagyja el lakását." (Kivonulás könyve 16, 29)

 • Tartsátok meg mindazt, amit parancsoltam nektek. Idegen istenek nevét ne hívjátok segítségül. Ne is lehessen azt a szádból hallani. (Kivonulás könyve 23, 13)

 • Nektek pedig hét napon át, éjjel és nappal a megnyilatkozás sátorának bejáratánál kell maradnotok, hogy az Úr elõírását megtartsátok, nehogy meghaljatok. Ezt a parancsot kaptam." (Leviták könyve 8, 35)

 • azután egy bikát és egy kost, közösségi áldozatul bemutatni az Úrnak, s végül egy olajjal készített ételáldozatot. Ma az Úr megjelenik nektek." (Leviták könyve 9, 4)

 • Mózes így szólt: "Az Úr parancsára ezt kell tennetek, hogy az Úr dicsõsége megjelenjék nektek." (Leviták könyve 9, 6)

 • s hogy megismertessétek Izrael fiaival azoknak a törvényeknek a jelentõségét, amelyeket az Úr Mózes közvetítésével adott nektek." (Leviták könyve 10, 11)

 • "Miért nem ettétek meg ezt az áldozatot valamely szent helyen? Hiszen az szent dolog, amelyet nektek adtak, hogy elvegyétek a közösség bûnét, elvégezve rajta az engesztelés szertartását az Úr elõtt. (Leviták könyve 10, 17)

 • "Ha majd eljuttok Kánaán földjére, amelyet nektek adok, és leprával sújtok egy házat azon a földön, amely a tiétek, (Leviták könyve 14, 34)

 • "Szólj Áronhoz és fiaihoz, Izrael minden fiához és mondd meg nekik: Ez az Úr szava, ezt parancsolja nektek: (Leviták könyve 17, 2)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina