Löydetty 231 Tulokset: napján

 • Fölment az oltárhoz, amelyet épített, a nyolcadik hónap tizenötödik napján, amelyet maga gondolt ki; s ünnepet rendezett Izrael fiainak, és fölment az oltárhoz áldozatot bemutatni. (Királyok I. könyve 12, 33)

 • Uralmának 9. esztendejében a hónap tizedik napján történt, hogy Bábel királya, Nebukadnezár Jeruzsálem alá vonult, õ maga és egész serege körülzárta és töltést hányt köré. (Királyok II. könyve 25, 1)

 • A negyedik hónapban azonban, a hónap kilencedik napján, akkora volt az ínség a városban, hogy nem volt többé kenyere a föld népének. (Királyok II. könyve 25, 3)

 • Babilon királyának, Nebukadnezárnak 19. esztendejében, az ötödik hónapban, a hónap hetedik napján Bábel királyának szolgája, a testõrség parancsnoka, Nebuzaradan bevonult Jeruzsálembe. (Királyok II. könyve 25, 8)

 • Júda királya, Joachin fogságának 37. esztendejében, a tizenkettedik hónapban, a hónap huszonhetedik napján történt, hogy Bábel királya, Evil-Merodach abban az évben, amikor király lett, megkegyelmezett Júda királyának, Joachinnak, és kiengedte a börtönbõl. (Királyok II. könyve 25, 27)

 • Uralkodásának negyedik esztendejében, a második hónap második napján kezdte el az építkezést. (Krónikák II. könyve 3, 2)

 • Végül a hetedik hónap huszonharmadik napján hazaküldte a népet sátraiba. Örültek és boldogok voltak, hogy annyi jót tett az Úr Dáviddal, Salamonnal és Izraellel, az õ népével. (Krónikák II. könyve 7, 10)

 • Az elsõ hónap elsején kezdték el a tisztogatást, s a hónap nyolcadik napján értek az Úr elõcsarnokához. Nyolc napon keresztül tisztították a templomot. Így az elsõ hónap tizenhatodik napján készen is lettek. (Krónikák II. könyve 29, 17)

 • Majd a második hónap tizennegyedik napján levágták a pászka-bárányt. A papok és a leviták is elszégyellték magukat, és megszentelõdtek. Azután bevitték az égõáldozatokat a templomba. (Krónikák II. könyve 30, 15)

 • Majd Jozija pászka-ünnepet rendezett az Úrnak Jeruzsálemben. Az elsõ hónap tizennegyedik napján le is vágták a húsvéti bárányt. (Krónikák II. könyve 35, 1)

 • Az elsõ hónap tizennegyedik napján a számûzetés fiai megülték a húsvétot. (Ezdrás könyve 6, 19)

 • Az elsõ hónap elsõ napján kezdte meg Babilonból a költözést, és az ötödik hónap elsõ napján már meg is érkezett Jeruzsálembe, mert fölötte volt Istenének jóságos keze. (Ezdrás könyve 7, 9)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina