Fondare 231 Risultati per: napján

 • Fölment az oltárhoz, amelyet épített, a nyolcadik hónap tizenötödik napján, amelyet maga gondolt ki; s ünnepet rendezett Izrael fiainak, és fölment az oltárhoz áldozatot bemutatni. (Királyok I. könyve 12, 33)

 • Uralmának 9. esztendejében a hónap tizedik napján történt, hogy Bábel királya, Nebukadnezár Jeruzsálem alá vonult, õ maga és egész serege körülzárta és töltést hányt köré. (Királyok II. könyve 25, 1)

 • A negyedik hónapban azonban, a hónap kilencedik napján, akkora volt az ínség a városban, hogy nem volt többé kenyere a föld népének. (Királyok II. könyve 25, 3)

 • Babilon királyának, Nebukadnezárnak 19. esztendejében, az ötödik hónapban, a hónap hetedik napján Bábel királyának szolgája, a testõrség parancsnoka, Nebuzaradan bevonult Jeruzsálembe. (Királyok II. könyve 25, 8)

 • Júda királya, Joachin fogságának 37. esztendejében, a tizenkettedik hónapban, a hónap huszonhetedik napján történt, hogy Bábel királya, Evil-Merodach abban az évben, amikor király lett, megkegyelmezett Júda királyának, Joachinnak, és kiengedte a börtönbõl. (Királyok II. könyve 25, 27)

 • Uralkodásának negyedik esztendejében, a második hónap második napján kezdte el az építkezést. (Krónikák II. könyve 3, 2)

 • Végül a hetedik hónap huszonharmadik napján hazaküldte a népet sátraiba. Örültek és boldogok voltak, hogy annyi jót tett az Úr Dáviddal, Salamonnal és Izraellel, az õ népével. (Krónikák II. könyve 7, 10)

 • Az elsõ hónap elsején kezdték el a tisztogatást, s a hónap nyolcadik napján értek az Úr elõcsarnokához. Nyolc napon keresztül tisztították a templomot. Így az elsõ hónap tizenhatodik napján készen is lettek. (Krónikák II. könyve 29, 17)

 • Majd a második hónap tizennegyedik napján levágták a pászka-bárányt. A papok és a leviták is elszégyellték magukat, és megszentelõdtek. Azután bevitték az égõáldozatokat a templomba. (Krónikák II. könyve 30, 15)

 • Majd Jozija pászka-ünnepet rendezett az Úrnak Jeruzsálemben. Az elsõ hónap tizennegyedik napján le is vágták a húsvéti bárányt. (Krónikák II. könyve 35, 1)

 • Az elsõ hónap tizennegyedik napján a számûzetés fiai megülték a húsvétot. (Ezdrás könyve 6, 19)

 • Az elsõ hónap elsõ napján kezdte meg Babilonból a költözést, és az ötödik hónap elsõ napján már meg is érkezett Jeruzsálembe, mert fölötte volt Istenének jóságos keze. (Ezdrás könyve 7, 9)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina