Löydetty 231 Tulokset: napján

 • A hetedik hónapban, a hónap tizedik napján szólaltasd meg a harsonát: az engesztelés napján fújd meg a harsonát az egész országban. (Leviták könyve 25, 9)

 • Egyiptom földjérõl való kivonulásuk után a második év második hónapjának elsõ napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán: (Számok könyve 1, 1)

 • és a második hónap elsõ napján összegyûjtötték az egész közösséget, hogy a családok jegyzékébe való fölvételüket a nemzetségek és családok rendjében megejtsék, név szerint felsorolva õket, húsz évtõl fölfelé, egyenként, (Számok könyve 1, 18)

 • Fogadalma idejének minden napján az Úrnak van szentelve. (Számok könyve 6, 8)

 • E hónap tizennegyedik napján üljétek meg, estefelé (a kijelölt idõben), a rá vonatkozó törvények és szabályok szerint." (Számok könyve 9, 3)

 • Az elsõ hónap tizennegyedik napján tartották meg, estefelé, a Sínai pusztában egészen úgy tartották meg Izrael fiai, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. (Számok könyve 9, 5)

 • A második hónap tizennegyedik napján tartsák meg, estefelé kovásztalan kenyeret és keserû salátát egyenek. (Számok könyve 9, 11)

 • A második esztendõ második hónapjában, a hónap huszadik napján fölemelkedett a felhõ a tanúság hajléka felõl. (Számok könyve 10, 11)

 • Mert õk is megtámadtak benneteket azzal a csellel, amelyet Peor és az õ törzsébõl való midiánita fejedelmi lány, Koszbi esetében szõttek ellenetek, akit a Peor miatti csapás napján megöltek." (Számok könyve 25, 18)

 • Hónapjaitok elsõ napján két fiatal bikát, egy kost és hét hibátlan, egyesztendõs bárányt kell égõáldozatul bemutatnotok az Úrnak, (Számok könyve 28, 11)

 • Ugyanígy az elsõ termés napján, amikor is ételáldozatot mutattok be az új kenyérbõl az Úrnak, azaz a hetek ünnepén is gyûljetek egybe a szentélynél; semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. (Számok könyve 28, 26)

 • A hetedik hónap elsõ napján szintén gyûljetek egybe a szentélynél. Semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. Legyen ez a harsonázás napja számotokra. (Számok könyve 29, 1)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina