Löydetty 31 Tulokset: Amen

 • Istennek, a mi Atyánknak legyen dicsõség örökkön-örökké! Amen. (Filippieknek írt levél 4, 20)

 • Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet és dicsõség mindörökkön örökké! Amen. (Timóteusnak írt I. levél 1, 17)

 • aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat; övé a dicsõség és az örök hatalom! Amen. (Timóteusnak írt I. levél 6, 16)

 • Az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstõl és átment mennyei országába. Dicsõség neki mindörökké, Amen. (Timóteusnak írt II. levél 4, 18)

 • A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! Amen. (Filemonnak írt levél 1, 25)

 • tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves elõtte. Dicsõség neki mindörökké! Ámen. (Zsidóknak írt levél 13, 21)

 • Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen. (Zsidóknak írt levél 13, 25)

 • Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erõvel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsõségére váljék Jézus Krisztus által, akié a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké. Amen. (Szent Péter I. levele 4, 11)

 • Neki legyen dicsõség, és övé legyen az uralom örökkön-örökké! Amen. (Szent Péter I. levele 5, 11)

 • Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsõség most és az örökkévalóság napján! Amen. (Szent Péter II. levele 3, 18)

 • a mi egyedül üdvözítõ Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsõség, magasztalás, erõ és hatalom minden idõ elõtt, most és mindörökké! Amen. (Szent Júdás levele 1, 25)

 • Õ szeret minket, vérével megváltott bûneinktõl, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké! Amen. (Jelenések könyve 1, 6)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina