1. Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd kinyilvánuló dicsõségének is részese, kérem:

2. Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerbõl, hanem önként, az Isten (szándéka) szerint ne haszonlesésbõl, hanem buzgóságból.

3. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei.

4. Ha majd megjelenik a legfõbb pásztor, elnyeritek a dicsõség hervadhatatlan koszorúját.

5. Ugyanígy, ti fiatalok, engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad.

6. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsõítsen benneteket.

7. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.

8. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.

9. Erõsen álljatok neki ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedések sújtják a világban.

10. A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsõségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerõsíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni.

11. Neki legyen dicsõség, és övé legyen az uralom örökkön-örökké! Amen.

12. Szilvánusz által, akit hû testvérnek tartok, röviden írtam nektek, hogy buzdítsalak titeket és bizonyítsam, hogy ez az Isten kegyelme. Ebben tartsatok ki.

13. Köszöntelek titeket, akik Babilonban, mint ti, kiválasztottak, fiammal, Márkkal együtt.

14. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával! Békesség nektek, akik Krisztusban éltek!

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina