1. Azok, akik a rabszolgaság igájában görnyednek, adják meg gazdájuknak a teljes tiszteletet, hogy az Isten nevét és tanításunkat ne érje káromlás.

2. Akinek pedig hívõ gazdája van, ne hanyagolja el kötelességét azért, mert testvére, hanem annál szívesebben szolgáljon neki, hogy hívõ, így az Isten elõtt kedves és törekszik a jóra. Ezt tanítsd, erre buzdíts!

3. Ha valaki mást tanít, s nem követi Urunk, Jézus Krisztus üdvös szavait és az istenes tanítást,

4. az felfuvalkodott és semmit sem ért. Betegesen vitázik, üres szóharcot folytat, amibõl csak irigykedés, veszekedés, káromlás, rosszindulató gyanúsítás

5. és olyan bomlott agyú, igazságot elferdítõ embereknek torzsalkodása származik, akik a vallásosságot jövedelmi forrásnak tekintik.

6. A vallásosság, ha megelégedés társul hozzá, valóban nyereség.

7. Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit.

8. Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele.

9. Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert.

10. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittõl, és sok bajba keveredtek.

11. Te azonban, Isten embere, menekülj ezektõl! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre.

12. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted le számos tanú elõtt az igaz hitvallást.

13. Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus elõtt tanúságot tett az igazság mellett,

14. teljesítsd megbízatásodat bûntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.

15. Ezt a kellõ idõben megmutatja a boldog és egyedüli uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura,

16. aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat; övé a dicsõség és az örök hatalom! Amen.

17. Az e világ gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne legyenek gõgösek, és reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék, hanem az Istenbe, aki bõven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz.

18. Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.

19. Így biztos alapot gyûjthetnek a jövõre, és elnyerik az igazi életet.

20. Timóteus, õrizd meg a rád bízott kincset. Kerüld a világias, üres fecsegést, az áltudomány ellenvetéseit,

21. amelyeket némelyek átvettek, és el is tévelyedtek a hittõl. Kegyelem veletek!

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina