1. (Dávid zsoltára) Uram, hozzád kiáltok, siess segítségemre, halld meg szavamat, amikor hívlak!

2. Imám szálljon feléd, mint a tömjén füstje, kitárt kezem legyen esti áldozat!

3. Állíts, Uram, õrséget szám elé, és védelmet ajkam kapujához!

4. Ne engedd, hogy szívem a rosszra hajoljon, és aljas gonoszságot kövessek el! A gonosztevõknek dús ételébõl enni nem akarok.

5. Ha megüt is az igaz, csak jóságból dorgál. De az istentelen olaja soha ne díszítse fejem. Gonoszságuknak imámat szegezem szembe.

6. Ha majd bíráik a szikla kezébe esnek, meglátják majd, mily szelídek voltak szavaim:

7. "Ahogy a malomkõ széttörve fekszik a földön, úgy szórták csontjukat az alvilág torkába."

8. Uram, Istenem, rád emelem szemem, hozzád menekülök, ne engedd elveszni a lelkem!

9. Ments meg a huroktól, mit nekem vetettek, és a gonoszok csapdájától!

10. A gonoszokat fogja meg a saját hálójuk, én meg megyek tovább a magam útján.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina