1. (A karvezetõnek Gát szerint - Aszaftól.)

2. Dicsõítsétek Istent, gyámolunkat, ujjongjatok Jákob Istenének!

3. Pengessétek a húrt, verjétek a dobot, lágyan szóljon a hárfa a lant szava mellett!

4. Fújjátok meg a harsonát újholdra, és holdtöltére ünnepünk napján!

5. Parancs ez Izrael számára, és törvény Jákob Istenétõl.

6. Rendelkezés, amely Józsefnek szólt, amikor felvonult Egyiptom ellen. Hangot hallottam, amit nem ismertem:

7. "Hátáról levettem a terhet, kezébõl kivettem kosarát.

8. Bánatodban hozzám kiáltottál, s én megszabadítottalak; dörgõ felhõbõl adtam választ neked, Meriba vizénél megpróbáltalak.

9. Halld meg, népem, amire intelek, bárcsak hallgatnál rám, Izrael!

10. Ne legyen körödben más isten, idegen istent ne tisztelj soha!

11. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezetett Egyiptomból. Nyisd ki a szádat és én teletöltöm.

12. De népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem igazodott akaratomhoz.

13. Ezért ráhagytam õket kemény szívükre, hadd menjenek csak saját fejük után.

14. Ó, bárcsak hallgatna rám népem, bárcsak utamon járna Izrael!

15. Akkor rögtön megfékezném támadóit, kezemet emelném összes elnyomója ellen.

16. Akik gyûlölik az Urat, azok is hódolnának nekik, és a sorsuk örökké tartana.

17. Népemet azonban a búza javával fogom etetni és sziklából fakasztott mézzel felüdítem."

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina