1. Testvéreim, ne akarjatok annyian tanítók lenni, hisz tudjátok, hogy ránk annál súlyosabb ítélet vár.

2. Mert sokban vétünk mindnyájan. Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni.

3. Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek, akkor egész testüket irányíthatjuk.

4. Lám, a hajókat is, bármilyen nagyok, bármilyen erõs szelek hajtják is õket, a kis kormány oda irányítja, ahova a kormányos akarja.

5. Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tûz, és milyen nagy erdõt felgyújt!

6. A nyelv is tûz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet.

7. Mert az összes vadak, madarak, csúszómászók és tengeri állatok természetét meg lehet szelídíteni, s meg is szelídíti az emberi természet,

8. de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni, az nyugtalan gonosz, tele van halálos méreggel.

9. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve.

10. Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie!

11. Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserû is?

12. Testvéreim, teremhet fügefán olajbogyó vagy szõlõn füge? Nem törhet elõ sós forrásból édes víz.

13. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Azt a helyes életmódból fakadó, szelíd bölcsességben végbevitt cselekedetei bizonyítsák.

14. Ellenben ha keserû irigység és önzés van szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal ellentétben.

15. Ez a bölcsesség ugyanis nem felülrõl származik, hanem földi, érzéki, sátáni.

16. Mert ahol irigység és önzés honol, ott zûrzavar van és mindenféle hitványság.

17. A felülrõl származó bölcsesség elõször is tiszta, aztán békeszeretõ, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

18. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina