1. (Dávid zsoltára.) Halld meg, Uram, imámat, te, aki hûséges vagy, halld meg kérésemet! Hallgass meg igazságod szerint!

2. Ne menj ítéletre szolgáddal: az élõk közül senki sem igaz színed elõtt.

3. Az ellenség üldözi lelkemet, a földre tiporja életemet. A sötétbe taszít, mint aki már meghalt.

4. A lélek eleped bennem, a szív szinte megdermed bensõmben.

5. Régmúlt napokra gondolok, elmélkedem összes tettedrõl, átgondolom, amit kezed mûvelt.

6. Kitárom feléd a kezem, lelkem utánad szomjazik, mint a kiaszott föld.

7. Siess, Uram, hallgass meg, nézd, eleped a lelkem! Ne fordítsd el tõlem arcodat, mert olyan leszek, mint akik a sírba szállnak.

8. Reggelente hadd érezzem jóságodat, hiszen bízom benned. Mutasd meg, melyik úton járjak, hozzád emelem a lelkem.

9. Ments meg ellenségeimtõl, Uram, hozzád menekültem.

10. Taníts meg, miként teljesítsem akaratod, hisz te vagy az én Istenem. A te jó lelked vezessen a sima úton,

11. nevedért teremts belém életet, Uram, s jóságodban vezess ki a gyötrelembõl!

12. Irgalmadban semmisítsd meg ellenségemet, tedd ártalmatlanná, akik szorongatják a lelkem, mert, nézd, én a szolgád vagyok.

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina