1. Aleluja!

2. Hvalite Boga u Svetištu njegovu, slavite ga u velièanstvu svoda nebeskog!

3. Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog beskrajne velièine njegove!

4. Hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom!

5. Hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glazbalima zvonkim i frulom! Hvalite ga cimbalima zvuènim, slavite ga cimbalima gromkim! Sve što god diše Jahvu neka slavi! Aleluja!

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina