1. Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i moæ!

2. Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!

3. Èuj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim!

4. Èuj! Jahve u sili, Jahve u velièanstvu!

5. Èuj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske,

6. i Liban skakuæe poput teleta, a Sirion kao mlado bivolèe!

7. Èuj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene!

8. Èuj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom!

9. Èuj! Od straha se mladÄe košute, prerano se mladÄe košute šumske. [3b] Èuj! Bog velièanstveni zagrmje, [9a] a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

10. Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve - kralj dovijeka!

11. Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina