1. Hodoèasnièka pjesma. K brdima oèi svoje uzdižem: odakle æe mi doæi pomoæ?

2. Pomoæ je moja od Jahve koji stvori nebo i zemlju.

3. Tvojoj nozi on posrnuti ne da i neæe zadrijemati on, èuvar tvoj.

4. Ne, ne drijema i ne spava on, èuvar Izraelov.

5. Jahve je èuvar tvoj, Jahve je zasjen tvoj s desne tvoje!

6. Neæe ti sunce nauditi danju ni mjesec noæu.

7. Èuvao te Jahve od zla svakoga, èuvao dušu tvoju!

8. Èuvao Jahve tvoj izlazak i povratak odsada dovijeka.

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina