Gefunden 5 Ergebnisse für: vrsni

  • I poðe Jošua iz Gilgala, a s njim i svi ratnici, sve vrsni junaci. (Jošua 10, 7)

  • Naaman, vojskovoða aramskoga kralja, bijaše ugledan èovjek i poštovan pred svojim gospodarom, jer je po njemu Jahve dao pobjedu Aramejcima. Ali taj vrsni ratnik bješe gubav. (Druga knjiga o kraljevima 5, 1)

  • Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova braæa, vrsni ljudi, sposobni za službu; bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma. (Prva knjiga Ljetopisa 26, 8)

  • Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevaèi vrsni! (Psalmi 47, 8)

  • neka budu bez nedostatka, lijepi, vrsni u svakoj mudrosti, dobro pouèeni i bistri, prikladni da stoje na kraljevu dvoru; Ašfenaz neka ih nauèi pismu i jeziku Kaldejaca. (Daniel 1, 4)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina