Gefunden 6 Ergebnisse für: glavnog

  • Faraon se razljuti na svoja dva dvoranina, glavnog peharnika i glavnog pekara, (Knjiga Postanka 40, 2)
  • I zaista, treæega dana, kad je faraon priredio gozbu za sve svoje službenike - bio mu je roðendan - iz sredine svojih službenika izluèi glavnog peharnika i glavnog pekara. (Knjiga Postanka 40, 20)

  • Vrati glavnog peharnika u peharnièku službu te je i dalje stavljao pehar u faraonovu ruku, (Knjiga Postanka 40, 21)

  • a glavnog pekara objesi, kako je Josip protumaèio. (Knjiga Postanka 40, 22)

  • Jednom, kad se faraon razljutio na svoje službenike, mene i glavnog pekara stavio je u zatvor u zgradi glavnog upravitelja. (Knjiga Postanka 41, 10)

  • Kad je taj preuzeo kraljevstvo, postavio je na èelo državnih poslova nekog Liziju, glavnog upravitelja Celesirije i Fenicije. (Druga knjiga o Makabejcima 10, 11)

“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina