Gefunden 40 Ergebnisse für: Svevišnjega

 • A Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruha i vina. On je bio sveæenik Boga Svevišnjega. (Knjiga Postanka 14, 18)
 • Blagoslovi ga govoreæi: "Od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje, neka je Abramu blagoslov! (Knjiga Postanka 14, 19)

 • proroèanstvo onoga koji rijeèi Božje sluša, koji poznaje mudrost Svevišnjega, koji vidi viðenja Svesilnoga, koji pada i oèi mu se otvaraju. (Knjiga Brojeva 24, 16)

 • Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori. (Druga knjiga o Samuelu 22, 14)

 • Dok sam se, u vrijeme svoje mladosti, još nalazio u domovini, u zemlji Izraelovoj, sve se pleme Naftalija, oca mojega, bilo udaljilo od doma Davidova i od Jeruzalema, izabrana meðu svim plemenima Izraelovim da bi u njemu prinosili svoje žrtve. Zbog toga je i bio podignut i posveæen Hram, Prebivalište Svevišnjega, za sva vjekovita pokoljenja. (Tobija 1, 4)

 • Jer milostinja je mio dar pred licem Svevišnjega. (Tobija 4, 11)

 • Ozija joj kaza: "Blagoslovljena bila, kæeri, od Boga Svevišnjega više od svih drugih žena na zemlji! Blagoslovljen Gospod Bog, stvoritelj neba i zemlje, koji te vodio da odsijeèeš glavu voði neprijatelja naših! (Judita 13, 18)
 • Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori. (Psalmi 18, 14)

 • Doista, kralj se uzda u Jahvu i po dobroti Svevišnjega neæe se pokolebati. (Psalmi 21, 8)

 • jer su prkosili besjedama Božjim i prezreli naum Svevišnjega. (Psalmi 107, 11)

 • Neki od Heliodorovih pratilaca brzo su zatražili Oniju da moli Svevišnjega neka podari život onomu što je ležao na izdisaju. (Druga knjiga o Makabejcima 3, 31)

 • Jer je, prvo, prezrela Zakon Svevišnjega, i drugo: ogriješila se o muža svog, i treæe: preljubom se ukaljala i zaèela djecu s tuðim mužem. (Knjiga Sirahova 23, 23)
“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina