Gefunden 159 Ergebnisse für: Krista

 • a oèitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i uèini da zasja život i neraspadljivost - po evanðelju (Druga poslanica Timoteju 1, 10)

 • S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa. (Druga poslanica Timoteju 2, 3)

 • Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanðelju. (Druga poslanica Timoteju 2, 8)

 • Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti (Poslanica Titu 1, 1)

 • Titu, pravomu sinu po zajednièkoj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega! (Poslanica Titu 1, 4)

 • išèekujuæi blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. (Poslanica Titu 2, 13)

 • Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej: ljubljenom Filemonu, suradniku našemu, (Poslanica Filemonu 1, 1)

 • Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! (Poslanica Filemonu 1, 3)

 • Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga moguæeg dobra meðu vama poradi Krista! (Poslanica Filemonu 1, 6)

 • poradi ljubavi radije molim, kakav veæ jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa. (Poslanica Filemonu 1, 9)

 • Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim! (Poslanica Filemonu 1, 24)

 • koliko æe više krv Krista - koji po Duhu vjeènom samoga sebe bez mane prinese Bogu - oèistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu! (Poslanica Hebrejima 9, 14)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina