Gefunden 159 Ergebnisse für: Krista

 • Umro je u godini sto èetrdeset i šestoj; sahraniše ga u grobnici otaca njegovih u Modinu. Oplakao ga je sav Izrael. Ê(166.-160. prije Krista) (Prva knjiga o Makabejcima 2, 70)

 • Ostala Judina djela, njegovi ratovi, junaštva koja je izvršio i dokazi njegove slave nisu zapisani jer ih bijaše u obilju. Ê(160.-143. prije Krista) (Prva knjiga o Makabejcima 9, 22)

 • Svi su pogani oko njih nastojali da ih istrijebe. Govorili su: "Nemaju ni voðe ni pomoænika. Vrijeme je da udarimo na njih, pa æemo im zatrti spomen meðu ljudima!" Ê(143.-134. prije Krista) (Prva knjiga o Makabejcima 12, 53)

 • Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. (Evanðelje po Mateju 1, 1)

 • U svemu dakle: od Abrahama do Davida èetrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon èetrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista èetrnaest naraštaja. (Evanðelje po Mateju 1, 17)

 • A roðenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaruèena s Josipom, prije nego se sastadoše, naðe se trudna po Duhu Svetom. (Evanðelje po Mateju 1, 18)

 • "Ako vam tada tko rekne: 'Gle, evo Krista!' ili: 'Eno ga!' - ne povjerujte! (Evanðelje po Mateju 24, 23)

 • Poèetak Evanðelja Isusa Krista Sina Božjega. (Evanðelje po Marku 1, 1)

 • Ako vam tada tko rekne: 'Evo Krista ovdje! Eno ondje!' - ne vjerujte. (Evanðelje po Marku 13, 21)

 • A ovo je život vjeèni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista. (Evanðelje po Ivanu 17, 3)

 • Petar æe im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit æete dar, Duha Svetoga. (Djela apostolska 2, 38)

 • reèe mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazareæanina hodaj!" (Djela apostolska 3, 6)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina