Gefunden 5936 Ergebnisse für: Jer

  • Tada Onaj što sjedi na prijestolju reèe: "Evo, sve èinim novo!" I doda: "Napiši: Ove su rijeèi vjerne i istinite." (Otkrivenje 21, 5)

  • Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vraèarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt." (Otkrivenje 21, 8)

  • I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, (Otkrivenje 21, 10)

  • Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine. (Otkrivenje 21, 15)

  • Grad se stere u èetvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisuæa stadija - dužina mu i širina i visina jednaka. (Otkrivenje 21, 16)

  • Izmjeri i njegove zidine: sto èetrdeset i èetiri lakta po èovjekovoj mjeri kojom je mjerio anðeo. (Otkrivenje 21, 17)

  • I reèe mi: "Ove su rijeèi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anðela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. (Otkrivenje 22, 6)

  • A zatim æe mi: "Ne zapeèati rijeèi proroštva ove knjige jer - vrijeme je blizu! (Otkrivenje 22, 10)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina