Gefunden 121 Ergebnisse für: Gospodinu

 • Tada mu reèe Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!" (Evanðelje po Mateju 4, 10)

 • "Èuli ste još da je reèeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. (Evanðelje po Mateju 5, 33)

 • Ako vam tko što rekne, recite: 'Gospodinu trebaju', i odmah æe ih pustiti." (Evanðelje po Mateju 21, 3)

 • Reèe Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?' (Evanðelje po Mateju 22, 44)

 • Glas vièe u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! (Evanðelje po Marku 1, 3)

 • Ako vam tko reèe: 'Što to radite?' recite: 'Gospodinu treba', i odmah æe ga ipak ovamo pustiti." (Evanðelje po Marku 11, 3)

 • A sam David reèe u Duhu Svetome: Reèe Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedni mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!' (Evanðelje po Marku 12, 36)

 • Mnoge æe sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu. (Evanðelje po Luki 1, 16)

 • Iæi æe pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan." (Evanðelje po Luki 1, 17)

 • Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova èišæenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - (Evanðelje po Luki 2, 22)

 • kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvoroðenèe neka se posveti Gospodinu! - (Evanðelje po Luki 2, 23)

 • kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas vièe u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! (Evanðelje po Luki 3, 4)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina