Gefunden 1152 Ergebnisse für: erau

  • Întrucât unii dintre ei erau împietriţi şi nu credeau, vorbind de rău calea [Domnului] în faţa mulţimii, el s-a despărţit de ei. I-a luat pe discipoli dintre ei şi în fiecare zi îi învăţa în şcoala lui Tiranos. (Faptele Apostolilor 19, 9)

  • aşa încât erau puse peste bolnavi ştergare şi pânze care atinseseră trupul lui Paul, iar bolile îi lăsau şi duhurile necurate ieşeau din ei. (Faptele Apostolilor 19, 12)

  • Chiar şi unii dintre mai marii provinciei, care îi erau prieteni, au trimis să-l convingă să nu se prezinte la teatru. (Faptele Apostolilor 19, 31)

  • În camera de sus, unde eram adunaţi, erau multe torţe aprinse. (Faptele Apostolilor 20, 8)

  • dar voi ştiţi că pentru trebuinţele mele şi ale celor care erau cu mine au slujit aceste mâini. (Faptele Apostolilor 20, 34)

  • Erau întristaţi mai ales pentru cuvântul pe care li-l spusese, că nu aveau să mai vadă faţa lui. Apoi l-au însoţit până la corabie. (Faptele Apostolilor 20, 38)

  • Când am auzit acestea noi şi cei care erau acolo, l-am rugat să nu urce la Ierusalím. (Faptele Apostolilor 21, 12)

  • În ziua următoare, Paul a intrat împreună cu noi la Iacób, şi toţi prezbíterii erau de faţă. (Faptele Apostolilor 21, 18)

  • Când erau pe sfârşite cele şapte zile, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au instigat tot poporul, au pus mâinile pe el (Faptele Apostolilor 21, 27)

  • Cei care erau cu mine au văzut lumina, dar nu au auzit glasul care-mi vorbea. (Faptele Apostolilor 22, 9)

  • Dar, pentru că nu puteam vedea din cauza strălucirii acelei lumini, cei care erau cu mine m-au dus de mână şi am ajuns la Damásc. (Faptele Apostolilor 22, 11)

  • Cei care erau de faţă i-au spus: „Pe marele preot al lui Dumnezeu îl insulţi?”. (Faptele Apostolilor 23, 4)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina