Gefunden 1152 Ergebnisse für: erau

 • Ham, tatăl lui Canaán, a văzut goliciunea tatălui său şi a făcut cunoscut celor doi fraţi ai lui care erau afară. (Cartea Genezei 9, 22)

 • Sem şi Iafét au luat mantaua, au pus-o pe umerii amândurora, au intrat cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor. Feţele le erau întoarse şi n-au văzut goliciunea tatălui lor. (Cartea Genezei 9, 23)

 • Pe tot pământul erau o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. (Cartea Genezei 11, 1)

 • Abrám a străbătut ţara până la locul numit Síhem, până la terebintul lui Móre. Pe atunci erau în ţară canaaneénii. (Cartea Genezei 12, 6)

 • Ţinutul acela nu era în stare să-i țină ca să locuiască împreună, pentru că averile lor erau mari şi nu puteau să locuiască împreună. (Cartea Genezei 13, 6)

 • Oamenii din Sodóma erau răi şi foarte păcătoşi în faţa Domnului. (Cartea Genezei 13, 13)

 • În al paisprezecelea an a venit Chedárlaomér şi regii care erau cu el şi i-au lovit pe refaími la Aşterót-Carnáim, pe zuzimi la Ham, pe emími la Şavé-Chiriatáim (Cartea Genezei 14, 5)

 • A venit un fugar şi i-a făcut cunoscut lui Abrám, evreul; el locuia lângă terebinţii lui Mamré, amoréul, fratele lui Eşcól şi fratele lui Anér; ei erau aliaţii lui Abrám. (Cartea Genezei 14, 13)

 • Regele Sodómei i-a ieşit în întâmpinare la întoarcerea lui, după ce i-a lovit pe Chedárlaomér şi pe regii care erau cu el, în valea Şavé, adică în Valea Regelui. (Cartea Genezei 14, 17)

 • Abrahám şi Sára erau bătrâni, ajunși [înaintați] în zile, iar Sárei îi încetase rânduiala femeilor. (Cartea Genezei 18, 11)

 • Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare; și se trudeau să găsească [ușa] intrării. (Cartea Genezei 19, 11)

 • Omul a intrat în casă şi a despovărat cămilele. [Lában] a dat paie şi nutreţ cămilelor şi apă de spălat pentru picioarele lui şi pentru picioarele oamenilor care erau cu el. (Cartea Genezei 24, 32)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina