1. Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Éfes şi care cred în Cristos Isus:

2. har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos!

3. Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos,

4. întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire

5. el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei sale,

6. spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în [Fiul] său preaiubit.

7. În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său

8. care a prisosit în noi în toată înţelepciunea şi priceperea.

9. El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după placul lui pe care l-a hotărât de mai înainte în el,

10. ca să-l realizeze la împlinirea timpurilor: [şi anume] să fie reunite toate cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el,

11. în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale,

12. ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale.

13. În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis.

14. El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

15. De aceea şi eu, auzind de credinţa voastră în Domnul Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii,

16. nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele,

17. pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe deplin,

18. luminându-vă ochii inimii voastre ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării sale, care este bogăţia gloriei moştenirii sale între cei sfinţi

19. şi care este imensa măreţie a puterii sale faţă de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale

20. pe care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morţi şi aşezându-l la dreapta sa în ceruri,

21. deasupra oricărui principat şi oricărei puteri, stăpâniri şi domnii şi deasupra oricărui nume rostit, nu numai în lumea aceasta, dar şi în aceea care va veni.

22. Toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a stabilit cap peste Biserica întreagă,

23. care este trupul său, plinătatea aceluia care împlineşte toate în toţi.


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina