1. În anul al doilea al lui Dárius, regele, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului a fost prin Aggéu, profetul, către Zorobabél, fiul lui Șealtiél, guvernatorul lui Iúda, și către Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, zicând:

2. Așa spune Domnul Sabaót: „Poporul acesta zice: «Nu a venit timpul ca să reclădim casa Domnului»”.

3. Dar a fost cuvântul Domnului prin Aggéu, profetul, zicând:

4. „Dar pentru voi este timpul ca să locuiți în casele voastre acoperite, iar casa aceasta să fie pustiită?”.

5. Acum, așa zice Domnul Sabaót: „Aveți grijă de căile voastre!

6. Semănați mult, dar răsare puțin, mâncați, dar nu vă săturați, beți, dar nu până să vă îmbătați, vă îmbrăcați, dar nu vă încălziți, iar cel tocmit ia răsplata, dar [o pune] într-o pungă spartă”.

7. Așa zice Domnul Sabaót: „Aveți grijă de căile voastre!

8. Urcați pe munte, aduceți lemne și reclădiți casa, iar eu îmi voi găsi plăcerea în ea și voi fi cinstit”, spune Domnul.

9. „Ați așteptat mult, și, iată, puțin; l-ați adus la casă, iar eu l-am suflat. De ce? – oracolul Domnului Sabaót. Întrucât casa mea este pustiită, iar voi alergați fiecare pentru casa lui.

10. De aceea, deasupra voastră cerurile au încetat [să dea] rouă și pământul a încetat [să dea] roadele sale.

11. Voi chema seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste untdelemnul proaspăt, peste tot ce pământul face să iasă, peste om, peste animal și peste tot ceea ce lucrează palmele”.

12. Zorobabél, fiul lui Şealtiél, Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, şi tot restul poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele lui Aggéu, profetul, când l-a trimis Domnul Dumnezeul lor. Poporul s-a temut de Domnul.

13. Aggéu, profetul, trimisul Domnului, a zis poporului prin mesajul Domnului: „Eu sunt cu voi” – oracolul Domnului.

14. Domnul va face să se ridice duhul lui Zorobabél, fiul lui Șealtiél, guvernatorul lui Iúda, și duhul lui Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, și duhul întregului rest al poporului și ei vor veni și vor face lucrarea la casa Domnului Sabaót, Dumnezeul lor,

15. în ziua a douăzeci şi patra, în luna a șasea, în anul al doilea al lui Dárius, regele.


“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina