Gefunden 1152 Ergebnisse für: erau

 • La început, discipolii lui n-au înţeles acestea, însă când Isus a fost glorificat, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre el şi că au făcut acestea pentru el. (Evanghelia după sf. Ioan 12, 16)

 • Printre cei care au urcat să se prosterne de sărbători erau unii greci. (Evanghelia după sf. Ioan 12, 20)

 • Înainte de Sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârşit. (Evanghelia după sf. Ioan 13, 1)

 • Am revelat numele tău oamenilor pe care tu mi i-ai dat din lume. Ai tăi erau şi mi i-ai dat, iar ei au ţinut cuvântul tău. (Evanghelia după sf. Ioan 17, 6)

 • (Mt 28,16-20; Mc 16,14-18; Lc 24,36-49) În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”. (Evanghelia după sf. Ioan 20, 19)

  Mt 28,16-20; Mc 16,14-18; Lc 24,36-49) În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”.">
 • După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru, iar Tóma era împreună cu ei. Isus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!”. (Evanghelia după sf. Ioan 20, 26)

 • Erau împreună Símon Petru şi Tóma, cel numit Geamănul, Natanaél din Cána Galileii, [fiii] lui Zebedéu şi alţi doi dintre discipolii lui. (Evanghelia după sf. Ioan 21, 2)

 • Ceilalţi discipoli au venit cu barca – pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo două sute de cóţi – trăgând cu ei năvodul cu peşti. (Evanghelia după sf. Ioan 21, 8)

 • Atunci, Símon Petru a urcat [în barcă] şi a tras la mal năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari. Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt. (Evanghelia după sf. Ioan 21, 11)

 • În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe (Faptele Apostolilor 1, 10)

 • Când au intrat, au urcat în încăperea de sus, unde [obişnuiau] să se adune. Erau: Petru şi Ioan, Iacób şi Andrei, Fílip şi Tóma, Bartoloméu şi Matei, Iacób, [fiul] lui Alféu, şi Símon Zelótul şi Iúda al lui Iacób. (Faptele Apostolilor 1, 13)

 • Când a sosit ziua Rusaliilor, toţi erau împreună în acelaşi loc. (Faptele Apostolilor 2, 1)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina