Gefunden 1152 Ergebnisse für: erau

 • Erau atunci la Ierusalím iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer. (Faptele Apostolilor 2, 5)

 • Erau uimiţi şi se minunau, spunând: „Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc? (Faptele Apostolilor 2, 7)

 • Căci toţi erau nedumeriţi şi nu ştiau ce să creadă. Spuneau unii către alţii: „Ce poate să însemne aceasta?”. (Faptele Apostolilor 2, 12)

 • Ei erau stăruitori în învăţătura apostolilor şi în comuniunea [fraternă], la frângerea pâinii şi la rugăciune. (Faptele Apostolilor 2, 42)

 • Şi toţi erau cuprinşi de teamă: multe minuni şi semne se înfăptuiau prin apostoli. (Faptele Apostolilor 2, 43)

 • Toţi cei care credeau erau în acelaşi loc şi aveau toate în comun: (Faptele Apostolilor 2, 44)

 • marele preot Ánna, Caiáfa, Ioan şi Alexándru şi toţi câţi erau din neamul arhieresc, (Faptele Apostolilor 4, 6)

 • Pe când se rugau, s-a cutremurat locul în care erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele Apostolilor 4, 31)

 • Prin mâinile apostolilor se făceau semne şi multe minuni în popor. Toţi erau într-un cuget, în Porticul lui Solomón. (Faptele Apostolilor 5, 12)

 • Iar mulţimea de prin cetăţile din jurul Ierusalímului se aduna aducându-i pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate, şi toţi erau vindecaţi. (Faptele Apostolilor 5, 16)

 • Ridicându-se marele preot şi toţi cei care erau cu el, adică gruparea saduceilor, s-au umplut de mânie, (Faptele Apostolilor 5, 17)

 • Ei au ascultat, au intrat dis-de-dimineaţă în templu şi învăţau. Venind marele preot şi cei care erau cu el, au convocat Sinédriul şi sfatul bătrânilor fiilor lui Israél şi au trimis la închisoare ca să-i aducă. (Faptele Apostolilor 5, 21)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina