1. Cuvintele lui Ieremía, fiul lui Hilchía, [unul] din preoţii din Anatót, din ţinutul lui Beniamín.

2. Către el a fost cuvântul Domnului în zilele lui Iosía, fiul lui Amón, regele lui Iúda, în anul al treisprezecelea al domniei lui

3. şi în zilele lui Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda, până la sfârşitul anului al unsprezecelea al lui Sedecía, fiul lui Iosía, regele lui Iúda, până la deportarea Ierusalímului, în luna a cincea.

4. Cuvântul Domnului a fost către mine, zicând:

5. „Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoşteam. Mai înainte de a fi ieşit din pântece, te-am consacrat şi te-am pus profet pentru popoare”.

6. Dar eu am spus: „Ah, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu ştiu să vorbesc, pentru că sunt un copil!”.

7. Dar Domnul mi-a zis: „Nu spune: «Sunt un copil», căci vei merge la toţi cei la care te voi trimite şi vei vorbi tot ceea ce îţi voi porunci.

8. Nu-ţi fie teamă dinaintea lor, căci eu sunt cu tine ca să te scap” – oracolul Domnului.

9. Domnul şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Domnul mi-a zis: „Iată, am pus cuvintele mele în gura ta!

10. Vezi, te stabilesc astăzi peste popoare şi peste domnii, ca să smulgi şi să dărâmi, să distrugi şi să dobori, să construieşti şi să plantezi”.

11. Cuvântul Domnului a fost către mine: „Ce vezi tu, Ieremía?”. Iar eu am spus: „Văd o nuia de migdal”.

12. Domnul mi-a zis: „Ai văzut bine, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească”.

13. Cuvântul Domnului a fost către mine a doua oară: „Ce vezi tu?”. Eu am răspuns: „Văd un cazan care fierbe şi faţa lui este dinspre nord”.

14. Domnul mi-a zis: „De la nord se va revărsa răul peste toţi locuitorii ţării.

15. Căci, iată, eu chem toate familiile domniilor din nord – oracolul Domnului – ele vor veni şi-şi vor aşeza tronul la intrarea porţilor Ierusalímului, împotriva tuturor zidurilor sale de jur împrejur şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iúda.

16. Voi pronunţa judecata mea asupra lor din cauza întregii lor răutăţi prin care m-au abandonat; au ars tămâie altor zei şi s-au prosternat înaintea lucrărilor mâinilor lor.

17. Dar tu, încinge-ţi coapsele, ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci! Nu te înspăimânta dinaintea lor ca să nu te fac eu să te înspăimânţi dinaintea lor!

18. Iată, eu te pun astăzi ca o cetate întărită, ca un stâlp de fier şi ca nişte ziduri de bronz împotriva întregii ţări, împotriva regilor lui Iúda şi a căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării.

19. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu vor putea să te [învingă], căci eu sunt cu tine – oracolul Domnului – ca să te scap”.


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina