1. În luna a opta, în anul al doilea al lui Dárius, cuvântul Domnului a fost către Zaharía, fiul lui Berechía, fiul lui Ído, zicând:

2. S-a mâniat Domnul pe părinții voștri, s-a mâniat.

3. Spune-le: „Așa vorbește Domnul Sabaót: «Întoarceți-vă la mine – oracolul Domnului Sabaót – și eu mă voi întoarce către voi!», spune Domnul Sabaót.

4. Nu fiți ca părinții voștri la care au strigat profeții dinainte, zicând: așa spune Domnul Sabaót: «Întoarceți-vă de pe căile voastre rele și de la faptele voastre rele! Iar ei nu au ascultat și nu au fost atenți la mine – oracolul Domnului.

5. Unde sunt părinții voștri? Și profeții voștri trăiesc pentru totdeauna?

6. Într-adevăr, cuvintele mele și hotărârile mele pe care le-am poruncit slujitorilor mei, profeților, oare nu au ajuns la părinții voștri? Dar ei s-au întors și au spus: «După cum a plănuit Domnul Sabaót, să ne facă conform cu căile noastre și cu faptele noastre, așa ne va face»”.

7. În ziua a douăzeci și patra a lunii a unsprezecea, adică luna Șébat, în anul al doilea al lui Dárius, cuvântul Domnului a fost către Zaharía, fiul lui Berechía, fiul lui Ído, profetul.

8. M-am uitat în timpul nopții și, iată, era un om călare pe un cal roșu. Stătea între mirții care erau într-o vale adâncă și în urma lui erau cai roșii, roibi și albi.

9. Eu am spus: „Ce sunt aceștia, domnul meu?”. Și mi-a răspuns îngerul care vorbea cu mine: „Îți voi arăta ce sunt aceștia”.

10. Omul care stătea între mirți mi-a răspuns și a zis: „Aceștia sunt cei pe care i-a trimis Domnul ca să cutreiere pământul”.

11. Ei i-au răspuns îngerului care stătea între mirți și au zis: „Am cutreierat pământul și, iată, tot pământul este locuit și este în liniște!”.

12. Îngerul Domnului a răspuns și a zis: „Doamne Sabaót, până când nu te vei îndura de Ierusalím și de cetățile lui Iúda, pe care te-ai indignat timp de șaptezeci de ani?”.

13. Domnul i-a răspuns îngerului care vorbea cu mine prin cuvinte frumoase și prin cuvinte de mângâiere.

14. Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă: așa vorbește Domnul Sabaót: «Sunt gelos pe Ierusalím și pentru Sión am o gelozie mare.

15. Sunt cuprins de o mare mânie împotriva neamurilor fără griji: eu m-am mâniat puțin, iar ele s-au ajutat să facă rău».

16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Mă întorc către Ierusalím cu îndurare; casa mea va fi reclădită în el – oracolul Domnului – și funia va fi întinsă peste Ierusalím».

17. Strigă din nou și spune: așa vorbește Domnul Sabaót: «Cetățile mele vor deborda din nou de bine. Domnul va mângâia din nou Siónul și va alege iarăși Ierusalímul»”.


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina