Gefunden 1152 Ergebnisse für: erau

 • Apoi, dându-şi seama, s-a dus la casa Mariei, mama lui Ioan, cel numit Marcu, unde erau adunaţi mulţi şi se rugau. (Faptele Apostolilor 12, 12)

 • În Biserica din Antiohía erau profeţi şi învăţători: Bárnaba, Simeón, cel numit Nígher, Lúciu din Ciréne, Manaén, cel care a fost crescut împreună cu tetrarhul Iród, şi Saul. (Faptele Apostolilor 13, 1)

 • Apoi, îmbarcându-se de la Páfos, Paul şi cei care erau cu el au ajuns la Pérga Pamfíliei. Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalím. (Faptele Apostolilor 13, 13)

 • După ce au împlinit toate câte erau scrise despre el, l-au dat jos de pe lemn şi l-au pus într-un mormânt. (Faptele Apostolilor 13, 29)

 • Iar discipolii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt. (Faptele Apostolilor 13, 52)

 • Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, iar alţii cu apostolii. (Faptele Apostolilor 14, 4)

 • Iúda şi Síla, care erau şi ei profeţi, i-au încurajat pe fraţi şi i-au întărit prin multe cuvinte. (Faptele Apostolilor 15, 32)

 • Voindu-l să vină cu el, Paul l-a luat şi l-a circumcis din cauza iudeilor care erau în acele locuri, căci toţi ştiau că tatăl său era grec. (Faptele Apostolilor 16, 3)

 • Şi i-au vestit cuvântul Domnului lui şi tuturor celor care erau în casa lui. (Faptele Apostolilor 16, 32)

 • Aceştia erau mai binevoitori decât cei din Tesaloníc. Ei au primit cuvântul cu toată bunăvoinţa. În fiecare zi cercetau Scripturile ca să vadă dacă lucrurile sunt aşa. (Faptele Apostolilor 17, 11)

 • Totuşi, unii bărbaţi i s-au alăturat şi au crezut. Printre ei erau Dionisiu Areopágitul, o femeie cu numele Damaris şi alţii împreună cu ei. (Faptele Apostolilor 17, 34)

 • Erau cu toţii cam doisprezece bărbaţi. (Faptele Apostolilor 19, 7)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina