10. Ne svjetuj se s èovjekom koji te krivo gleda i ne otkrivaj zavidniku namjere svoje.

10
“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina