1. Asa je èinio što je dobro i pravo u oèima Jahve, njegova Boga.

2. Uklonio je tuðinske žrtvenike i uzvišice, polomio stupove i razbio ašere.

3. Naredio je Judejcima da traže Jahvu, Boga svojih otaca, da se drže zakona i zapovijedi.

4. Uklonio je iz svih judejskih gradova uzvišice i sunèane stupove, a kraljevstvo je bilo mirno za njegova vremena.

5. Sagradio je tvrde gradove u Judeji, jer je zemlja bila mirna. Nitko se nije zaratio na nj onih godina, jer mu je Jahve dao mir.

6. Zato je Asa rekao Judejcima: "Da pogradimo ove gradove i da ih opašemo zidom i kulama, vratima i prijevornicama; još je zemlja pred nama naša, jer smo tražili Jahvu, svoga Boga; tražili smo ga, i on nam je dao mir odasvud uokolo!" Tako su gradili i bili sretni.

7. Asa je imao vojske trista tisuæa ljudi izmeðu Judejaca koji su nosili štit i koplje, a od Benjaminova plemena dvjesta i osamdeset tisuæa koji su nosili štit i zapinjali luk. Svi su bili hrabri junaci.

8. Izašao je na njih Etiopljanin Zerah sa tisuæu tisuæa vojnika i tri stotine bojnih kola i došao do Mareše.

9. Asa je izašao preda nj; svrstali su se u bojni red u Sefatskoj dolini kod Mareše.

10. Asa zavapi k Jahvi, Bogu svome: "O Jahve, tebi je ništa pomoæi silnome ili nejakome! Pomozi nam, o Jahve, Bože naš, jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo! Jahve, ti si Bog naš, ne daj snažnu èovjeku protiv sebe!"

11. Jahve razbi Etiopljane pred Asom i pred Judejcima te Etiopljani pobjegoše.

12. Asa ih je s narodom koji bijaše s njim potjerao sve do Gerara. Etiopljani su popadali, tako da nijedan nije ostao živ jer ih je satro Jahve i njegove èete; i one su odnijele vrlo velik plijen.

13. Osvojile su sve gradove oko Gerara jer je Jahvin strah došao na njih; oplijenile su sve te gradove, jer je u njima bilo mnogo plijena.

14. Poharale su i šatore za stoku i zaplijenile mnoštvo sitne stoke i deva; a onda su se vratile u Jeruzalem.

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina