Encontrados 3 resultados para: stegno

  • Abraham prozbori svome najstarijem sluzi u kuæi, pod èijom je upravom bilo sve njegovo: "Stavi svoju ruku pod moje stegno (Knjiga Postanka 24, 2)
  • Tako sluga stavi svoju ruku pod stegno Abrahamu, svom gospodaru, te mu se zakune. (Knjiga Postanka 24, 9)

  • A kad se približi vrijeme Izraelu da umre, pozva svoga sina Josipa te mu reèe: "Ako mi želiš ugoditi, stavi svoju ruku pod moje stegno kao jamstvo svoje odanosti meni: nemoj me sahraniti u Egiptu! (Knjiga Postanka 47, 29)

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina