Encontrados 3933 resultados para: sin

 • Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku. (Knjiga Postanka 2, 6)

 • Kajin pozna svoju ženu te ona zaèe i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina - Henok. (Knjiga Postanka 4, 17)

 • Adam pozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet. Reèe ona: "Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin." (Knjiga Postanka 4, 25)


 • Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoš. Tada se poèelo zazivati ime Jahvino. (Knjiga Postanka 4, 26)

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Po roðenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 4)

 • Po roðenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 7)

 • Po roðenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 10)

 • Po roðenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i èetrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 13)

 • Po roðenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 16)

 • Po roðenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 19)

 • Henok je hodio s Bogom. Po roðenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 22)

“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina