Encontrados 8 resultados para: proždrije

  • Iz Hešbona oganj suknu, plamen iz grada Sihonova, sažga Ar moapski, proždrije visove arnonske. (Knjiga Brojeva 21, 28)
  • Dok je on još to govorio, doðe drugi i reèe: "Oganj Božji udari s neba, spali tvoje ovce i pastire te ih proždrije. Jedini ja utekoh da ti javim." (Knjiga o Jobu 1, 16)

  • 'Gle, propadoše protivnici naši, što od njih osta, vatra im proždrije!" (Knjiga o Jobu 22, 20)

  • Otvori se zemlja, Datana proždrije, Abiramovo pokri mnoštvo. (Psalmi 106, 17)

  • Izrael bijaše stado razagnano, lavovi ga raspršiše. Prvi ga kralj asirski proždrije, a onda mu Nabukodonozor, kralj babilonski, kosti polomi. (Jeremija 50, 17)

  • Što ostavi šaška, proždrije skakavac, što ostavi skakavac, proždrije gusjenica, što ostavi gusjenica, proždrije ljupilac. (Joel 1, 4)

  • Evo što mi pokaza Jahve Gospod: Gle, Jahve Gospod pozva oganj da kažnjava; veæ proždrije veliki Bezdan i uprav poèe gutati polje. (Amos 7, 4)
  • A kada doðe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.' (Evanðelje po Luki 15, 30)

“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina