Encontrados 34 resultados para: ognju

 • u onoga koji je na putu išao pred vama da vam potraži mjesto za taborovanje - u ognju obnoæ da vam osvijetli put kojim æete iæi, a obdan u oblaku. (Ponovljeni zakon 1, 33)
 • A onda, kad èuste glas iz tmine, dok je brdo plamtjelo u ognju, k meni pristupiše svi vaši plemenski glavari i vaše starješine (Ponovljeni zakon 5, 23)

 • Okrenuh se i siðoh niz brdo, a brdo svejednako plamtjelo u ognju. Dvije ploèe Saveza bijahu mi u rukama. (Ponovljeni zakon 9, 15)

 • Kod nje u sobi bijaše zasjeda i ona viknu: "Samsone, eto Filistejaca na te!" On pokida žile kao što se prekine kuèina kad se primakne ognju. I tako ne doznadoše za tajnu njegove snage. (Knjiga o sucima 16, 9)

 • Nitko ih se ne dotièe, osim gvožðem i kopljaèom, i potpuno se spaljuju u ognju." (Druga knjiga o Samuelu 23, 7)

 • a poslije potresa bio je oganj, ali Jahve nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. (Prva knjiga o kraljevima 19, 12)

 • Avijci naèiniše Nibhaza i Tartaka, a Sefarvajimci spaljivahu svoju djecu na ognju u èast Adrameleka i Anameleka, sefarvajimskih bogova. (Druga knjiga o kraljevima 17, 31)
 • Razagnao je konje koje su judejski kraljevi prinijeli suncu na ulazu u Dom Jahvin, kraj sobe dvoranina Netan Meleka, koja se nalazila u blizini, i spalio je u ognju sunèana kola. (Druga knjiga o kraljevima 23, 11)

 • Pekli su Pashu na ognju po obièaju, a ostale su posveæene stvari kuhali u loncima, kotlovima i zdjelama i brzo ih raznosili svemu obiènom puku. (Druga knjiga Ljetopisa 35, 13)

 • Kao što dim išèezava, i njih neka nestane! Kako se vosak topi na ognju, nek' nestane grešnika pred licem Božjim! (Psalmi 68, 3)

 • Ognju predadoše Svetište tvoje, do zemlje oskvrnuše Prebivalište tvoga imena. (Psalmi 74, 7)

 • Ognju i grÓade, sniježe i maglo, olujni vjetre, što rijeè njegovu izvršavaš! (Psalmi 148, 8)
“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina