Encontrados 115 resultados para: nebo

 • U poèetku stvori Bog nebo i zemlju. (Knjiga Postanka 1, 1)
 • A svod prozva Bog nebo. Tako bude veèer, pa jutro - dan drugi. (Knjiga Postanka 1, 8)

 • Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom. (Knjiga Postanka 2, 1)

 • To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju, (Knjiga Postanka 2, 4)

 • Izvede ga van i reèe: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko æe biti tvoje potomstvo." (Knjiga Postanka 15, 5)

 • Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana poèinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. (Knjiga Izlaska 20, 11)

 • Oni vidješe Boga Izraelova: podnožje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo. (Knjiga Izlaska 24, 10)
 • Neka je ona znak, zauvijek, izmeðu mene i Izraelaca. TÓa Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo." (Knjiga Izlaska 31, 17)

 • "Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon - (Knjiga Brojeva 32, 3)

 • Nebo, Baal Meon - nazivi su izmijenjeni - i Šibmu. Oni prozovu svojim imenima gradove koje su oni podigli. (Knjiga Brojeva 32, 38)

 • Evo, Jahvi, Bogu tvome, pripada nebo i nebo nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj. (Ponovljeni zakon 10, 14)

 • Jahve æe ti otvoriti svoju bogatu riznicu - nebo - da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim æeš narodima u zajam davati, a sam neæeš uzimati u zajam. (Ponovljeni zakon 28, 12)
“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina